NË UNIVERSITETIN E TETOVËS VIJON AFATI I DYTË I REGJISTRIMIT NË VITIN AKADEMIK 2017/2018

APLIKIMI: 29 GUSHT – 4 SHTATOR 2017

OFERTA AKADEMIKE / FKULTETET:

-FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKE-NATYRORE
-FAKULTETI FILOZOFIK
-FAKULTETI PEDAGOGJIK
-FAKULTETI FILOLOGJIK
-FAKULTETI I ARTEVE
-FAKULTETI I KULTURËS FIZIKE
-FAKULTETI JURIDIK
-FAKULTETI EKONOMIK
-FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERIT

-FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE
-FAKULTETI I ADMINISTRIM BIZNESIT- KUMANOVË
-FAKULTETI I BUJQËSISË DHE BIOTEKNOLOGJISË

-FAKULTETI I SHKENCAVE TE ZBATUARA

 

Dokumentet për aplikim dhe regjistrim:

  1. Fletë-aplikim (merret në hapësirat e Universitetit);
    2. Dëftesa origjinale nga shkollimi i mesëm;
    3. Diplomë për kryerjen e shkollës së mesme;
    4. Certifikatë nga libri amzë i të lindurve;
    5. Certifikatë për nënshtetësi

Universiteti ynë, për çdo vit po e dëshmon se është vatër dhe alternativë e vetme e arsimit të lartë në gjuhën shqipe, që garanton studime cilësore dhe të pranuara edhe jashtë vendit, ku mund t’i vazhdojnë studimet ose të kërkojnë punë të diplomuarit në këtë Universitet, sipas standardeve të kërkuara nga sistemi evropian i transferit të kredive dhe tregu global i punës.
Me regjistrimin Tuaj, në njërin nga fakultetet dhe programet studimore që ne ofrojmë, të gjithë së bashku do të punojmë me përkushtim për përgatitjen profesionale, konkurruese dhe dinjitoze për të ardhmen Tuaj.

Për më shumë informacion, vizitojeni Ueb-faqen zyrtare të UT-së: www.unite.edu.mk
Ju mirëpresim!