Shoqata e punonjësve të falimentuar ‘Unit’-Shtip, në takimin e sotëm me anëtarët, ka mbyllur listën për regjistrim, me të cilën kërkohet kompensim mujor të parave nga shteti në pensionimin e tyre.

”Me regjistrimin e sotëm kemi mbi 430 punonjës të falimentuar. Megjithatë duhet të shikojmë se kush nga to është me 15 vite stazh pa ndërprerje dhe sa do të shtohet”, deklaroi kryetari i Unit, Qemaldin Arsllanov.

Ai theksoi se kompensimin në para do ta marrin deri në pensionim, ndërsa vlefshmëria e ligjit do të jetë një vit, njofton AIM.

Punonjësit e falimentuar presin mbështetje të ligjit nga deputetët e Kuvendit.