Në qershor të këtij viti çmimet në pakicë të prodhuesve të prodhimeve industriale, gjithsej, kanë mbetur të pandryshuara në nivel mujor, ndërsa janë më të larta për 3,2 për qind në nivel vjetor, publikoi sot Enti Shtetëror për Statistikë.

Në tregjet e huaja çmimet në pakicë të prodhuesve të prodhimeve industriale në qershor të këtij viti janë më të ulëta për 1,1 për qind në nivel mujor, ndërsa më të larta për 6,4 për qind në nivel vjetor.

Në qershor në krahasim me muajin maj të këtij viti çmimet në pakicë të prodhuesve të prodhimeve industriale, gjithsej, janë më të ulta në sektorin “miniera dhe nxjerrje e gurit” për dy për qind, ndërsa më të larta në sektorin “industrial përpunuese” për 0,2 për qind edhe në sektorin “furnizim me energji elektrike, gaz, avull dhe klimatizim” për 0,4 për qind.

Sipas të dhënave statistikore, në qershor të këtij viti në krahasim me qershorin e vitit të kaluar çmimet në në pakicë të prodhuesve të prodhimeve industriale, gjithsej, janë më larta në sektorin “minierë dhe nxjerrje e gurit” për 14,8 për qind, në “industrinë përpunuese” për 2,3 për qind, ndërsa për 1,1 për qind në sektorin “furnizim me energji elektrike, gaz, avull dhe klimatizim”.