Kishte shkuar për të kryer njëri nga ritualet më të rëndësishme të fesë islame, faljen e xhumasë. Mirëpo ai në xhamin tek selia e Bashkësia Islame e Kosovës, do të kishte edhe momentet e fundit të jetës së tij.

Është ky Sulejman Ademi, rreth të 60-ta i cili ndërroj jetë tek sa po merrte abdes, apo po bënte përgatitjet  e fundit për të falur namazin  e xhumasë.

Në fotografitë më poshtë të dërguar në adresë të Gazetës Monitor mund të shihni se si atë e marrin ekipi mjekësore i cili dhe ka konstatuar vdekjen e tij.