Shqiptarët në Mal të Zi kanë një pasuri etno-kulturore që në disa zona ruhet dhe kultivohet.

Si pasojë e mungesës së institucioneve shtetërore për mbrojtjen e kësaj kulture, në disa zona me banorë shqiptarët, janë hapur muze nëpër shtëpi, me koleksione etnografike dhe me objekte të kulturës materiale.

Zëri i Amerikës njofton për këto përpjekje për ruajtjen e traditës: