Ministria e Financave hartoi dhe publikoi Buxhet të qytetarëve në të cilin në mënyrë afër opinionit të gjerë, janë prezantuar informacionet kyçe nga Buxheti i shtetit. Qëllimi i përpunimit, siç informojnë nga Ministria, është për buxhetin shtetëror të jetë më i kapshëm dhe transparent për qytetarët.

Buxheti i qytetarëve, sqarojnë, nuk është zëvendësim për buxhetin detajor të shtetit, por paraqet vështrim përmes të cilit secili qytetar në afat prej pesë minutave mund t’i dijë planet për menaxhim me financat publike.

Nga Ministria e Financave paralajmërojnë se Buxheti i ardhshëm i qytetarëve do të publikohet me propozim Buxhetin për vitin vitin 2018 dhe përpilimi i këptij dokumenti do të bëhet praktikë edhe në të ardhmen.

Buxheti i qytetarëve mund ta ndërmerrni në linkun në vijim.