Ministria e Brendshme shpallë konkurs për 500 vende të reja për policë (kadetë).
Edhe në këtë konkurs do të respektohen si kriteret ligjore për seleksionim ashtu edhe detyrimi konstitucional dhe ligjor për përfaqësim të drejtë.