Milenko ka bërë edhe një skandal tjetër gjatë qëndrimit të tij në Strugë

Personi në fjalë, gjatë pushimit tij në Strugë, ka shkrepur një fotografi të disa grave shqiptare të mbuluara. Më pas ka shkruar duke u dallur se “si Struga nuk ka tjetër”.

A është koha t’u vihet fund skandaleve të këtij albanofobi?!]