Nuk ekziston më MVRO-VMRO, nuk ka më ikje dhe fshehje nga përgjegjësia. Përkundrazi, ekziston profesionalizem, transparencë dhe efikasitet në punën e MPB-së, ndërsa çdo kush që ka pasur qasje kundër ligjit do të përgjigjet. Ky është dallimi me të cilin nuk mund të qetësohet VMRO-DPMNE-ja.

Ministria e punëve të brendshme tashmë i ka paralajmëruar masat diciplinore që i ka nadërmarrë për rastin në Strumicë.

Qeveria e udhëhequr nga LSDM ka filluar proces për profesionalizimin e Ministrisë së punëve të brendshme dhe institucioneve që do të jenë me të vërtetë të pavaruara dhe në shërbim profesional për qytetarët.