Librat falas për nxënësit nga klasa e parë deri në të nëntën, do të shpërndahen edhe këtë vit, sikurse vitet paraprake.

Por këtë vit, libra të rinj do të kenë vetëm ata nga klasa e parë deri në të pestën, derisa ata nga e gjashta deri në të nëntën do t`i shfrytëzojnë ato të viteve të kaluara.

Faton Fetahu nga Ministria e Arsimit, tha se duhet të kursehet buxheti i shtetit dhe ky kursim rezulton të jetë mbi 3 milionë euro nga viti i kaluar që këto tekste të mos blihen të reja por të njëjtat të ripërdoren nga gjeneratat vijuese.

Zyrtarë të Ministrisë së Arsimit thonë se nëse ka mungesë të librave për nxënësit e klasave nga e gjashta deri te e nënta, do të furnizohen me të reja kurse fletoret e punës do të blihen nga prindërit për të gjitha nivelet, raporton televizioni publik.

Drejtues të shkollave e shohin të arsyeshëm këtë vendim, por deklarojnë se problem mbetet kthimi i librave nga nxënësit e klasave të nënta, pasi vendimin e kanë marrë me vonesë.

Fisnik Thaçi, u.d. Drejtor në Sh.M.U. “Elena Gjika” në Prishtinë, tha se klasat e nënta e kanë përfunduar vitin shkollor me 8 qershor, ndërsa takimi në MASHT ka qenë më 21 qershor.

“Takimin në Ministri për këtë çështje e kemi pas me datën 21 qershor. Fatkeqësisht klasave të nënta iu është pamundësuar kthimi i librave. A do të jetë e mundur të kthehen ato libra? Sigurisht që ne do të kërkojmë nga nxënësit tanë që t’i kthejnë librat sipas mundësive të tyre”, tha ai.

Këtë vit, blerja e librave shkollorë, Ministrisë së Arsimit do t’i kushtojë rreth 4 milionë euro, mjete të cilat, sipas zyrtarëve të MASHT-it, tashmë janë ndarë.