Për shkak të mospasjes dhe prezencës së vetëm 59 deputetëve, kryetari i Kuvendit Talat Xhaferi e ndërpreu seancën në të cilën duhet të debatohet për ribalancin e Buxhetit dhe dha pauzë deri në orën 11.

Deputetët duhej të prononcohen për propozim-ndryshimet e Ligjit për kulturë që në fillim të seancën i elaboroi ministri resor Robert Allagjozivski.

Debati i Kuvendit për ribalancin e Buxhetit mund të zgjasë pesë ditë.