Adnan Azizi që nga viti 2015 ka paralajmëruar se do të ketë lëvizje të çuditshme në subjektet politike në Maqedoni. Siç ka shkruar ai në vitin 2015 ka shkruar se do të ketë bashkime të çuditshme mes partive poltike shqiptare dhe maqedonase.