Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve (KSHZ) sot do të mbajë seancë ku në rend dite janë zgjedhja e rastit të anëtarëve të komisionit zgjedhor të Qytetit të Shkupit dhe shqyrtim i kërkesës për mospranim kryerje të detyrës anëtarë të Komisionit Komunal Zgjedhor (KKZ).

Komisioni duhet të kryejë zgjedhje të rastit të kryetarit, zëvendëskryetarit, anëtarit dhe zëvendësanëtarit të Komisionit Zgjedhor të Qytetit të Shkupit, t’i shqyrtojë kërkesat për mospranimin e kryerjes të detyrës kryetar, zëvendëskryetar, anëtar dhe zëvendësanëtar të Komisionit Komunal Zgjedhor, ndërsa pastaj dhe të kryhet zgjedhje rasti për anëtarët kërkesat e të cilëve do të pranohen.

Në rend dite të kësaj seance është edhe raporti i parë javor i Agjencisë për Shërbime Audio dhe Audiovizuale Mediatike.