Shkruan: Ali Hertica

Në nivel kombëtar, në mesin e anëtarëve politik,që shihet në një tjetër formë të një paragjykimpër jo korreksi dhe kultur politike. Deputetët janë tani shpesh të rekrutuar nga një grupe i kufizuar të profesionistëve politike dhe administrative. Shumë nga deputetët e sotëm janë bërë politikisht aktiv gjatë studimeve universitare dhe pas asistimeve të diplomimit personal në një anëtar të Parlamentit duke kushtzuar studentet  për vota,në  asistent politik për një ministër apo depute parlamenti , ku të  gjithë punonjësit  në grup në një parti, apo politika nga një departament i caktuar , shpesh në kombinim me një anëtar të një komune apo rajoni të shtetit. Pastaj ai shkon në sektorin publik për të punuar në një ministri, një organizatë lobuese apo një konsulencë në fushën e punëve publike dhe komunikimit sipas planit dhe strategjisë së partisë. Pas disa vitesh, atëherë kjo rrjedh brenda partisë nga e çon në shtëpi,nëse nuk i përmbush urdhrat që ja cakton subjekti i cili e ka rekrutu për ta shperblyra subjektin nga vjen . Shlollimi për  një deputete të cilët kanë fituar përvojë të gjerë në shoqëri jashtë botës së politikës dhe qeverisë që ai-ajo të jetë një deputete –i cili e mbron krimin dhe sbujektin. Kështu që mund të çojë në një klasë të njëanshëme politike të profesionistëve të trajnuar të cilët varen për karrierën e tyre nga  partia  dhe subjekti  politike që kanë pak lidhje me sektorët e tjerë të shoqërisë ku fare nuk   kontribojnë për shoqërin. . Kursi aktual politik dhe subjekti nuk e ndihmon për ta bërë atë më tërheqës për përmbushjen e funksioneve politike që ju kan caktuar . Në këtë populizmi cili është parësor në shoqërin Kosovare ku Parlamenti ka gjithnjë e më pakë dispozitat ekzistuese për funksione politike të deputetve të cilit thujse vetem, janë si objekt dhe pa marr asë nijë vendim racional. Mekanizmat tepricë të bartësve të subjekteve politike janë të pa fuqishëm ku politikanët po kaloi pothuajse plotësisht në një punëtorët e thjeshtë duke ja humbur vetës vlerën me fjalor dhe sjellëje të pa pjekuar politike dhe  përkrahes të krimit.. Të gjitha këto sjellje,janë  një kornizë negative, nga politikanët për më tepër, për ata që bëjnë detyrëne përmbushjes politike për një aventurë të pasigurt dhe pa dhënë  përgjëgjësi askujt. Kush që është një alarmim i rrezikut për shoqërin dhe votusit të cilit ju kanë dhën bekimin., Për më tepër, këto masa e injorojë rolin e veçantë të politikanëve në sistemit tonë shtetëror Pozitat politike nuk janë të zakonshëm ‘punë’ dhe këshilltarë ku  deputetë nuk janë punëtorë të zakonshëm por kan një rol dhe  rëndësi të  veqantë në shoqërin Kosovare sepse qytatari pret nga ata më shumë  qeshtje madhore siqë është nocioni Shtet.Prandaj, politikanët nuk kanë asnjë largim nga puna edhe pse nuk jan ata të cilit thujse  fare nuk punoin për qka jan të përcaktuar .Përkundrazi, vetë-pastrimi i demokracisë është e rëndësishme që ata vullnetarisht ose mund detyruar dorëheqjen kur gjërat kanë shkuar në dëm të gabuara të publikut – jo domosdoshmërisht për shkak se ata vetë mbajnë fajin përsonal, por për shkak se ata mbajnë përgjegjësinë përfundimtare për sistem. Kjo është një përgjegjësi kryesor dhe një barrë e rëndë, siç thuhet, një faktor të konsiderueshme të rrezikut. Papunësia dhe skemat e një tërheqje të nderuar dhe të bëjë më të lehtë për politikanët të marrin përgjegjësi dhe të japë dorëheqjen. Si mund të sigurohemi që mjaft njerëz të aftë mbeten të gatshëm për të marrë këtë detyrë të vështirë por të rëndësishëm mbi shpatullat e tyre, dhe si mund të sigurohemi që ne nuk do të shkojnë së bashku me korniza negative të profiterve politikë .