Efektet negative për trurin në kohë afatshkurtër dhe afatgjatë kanë disa ushqime.

Konsumimi i këtyre ushqimeve dëmton jashtëzakonisht trurin:

Alkooli

Fast food-et

Ushqimet e skuqura

Substancat që përmbajnë këto ushqime i krijojnë trurit mesazhin e ngopjes, e me këtë rast e dëmtojnë atë duke ulur përqendrimin dhe qartësinë mendore.