Qeveria në seancën e sotme ka filluar procedurën për përzgjedhjen e Prokurorit Publik të Maqedonisë.

“Qeveria e Maqedonisë në seancën e 24, ka sjellë konkluz që t’i propozoj Qeverisë së Maqedonisë të shpellë emërimin e Prokurorit Publik, në përputhshmëri me nenin 41 nga Ligji për Prokurori Publike, duke pasur parasysh se prokurori publik i deritanishëm Marko Zvërlevski është shkarkuar nga ana e Kuvendit të Maqedonisë, në seancën e mbajtur më 17 gusht 2017”, thuhet në komunikatën e Qeverisë.