Epo sipas ekspertëve, ky numër varet nga disa faktorë si mosha, shëndeti, dëshira seksuale dhe statusi i lidhjes.

Por një studim nga ‘Kinsey’ ka zbuluar se sa shpesh duhet të bëjmë seks.

Nuk është e habitshme që mosha nga 18 deri në 29 vjeç bëjnë më shumë seks.

T mobile In article [4] Laor

Mesatarja për këtë grupmoshë është 112 herë në vit.

Ata nga mosha 30 deri në 39 vjeç bëjnë seks rreth 86 herë në vit, pak a shumë dy herë në javë.

Kurse ata nga mosha 40 deri në 49 bëjnë seks mesatarisht 69 herë në vit.

Të dhënat sugjerojnë se dëshira seksuale vjen duke u ulur me kalimin e moshës.

Por nuk do të thotë se në pleqëri do e harroni seksin.

Studimi tregon se të moshuarit bëjnë seks të paktën njëherë në muaj.