Një ndër problemet shëndetësore më të përhapura është tensioni. Ulja apo rritja e tensionit, ose shtypjes së gjakut, mund të vijë nga shkaqe të ndryshme.

Por ka një mesatare se sa duhet të jetë vlera e tensionit për çdo grupmoshë.

Pikërisht, mosha është një nga shkaktarët e shtypjes së gjakut dhe ne duhet të dimë se çfarë niveli të shtypjes së gjakut duhet të kemi në bazë të moshës që kemi.

Te meshkujt

Mbi 20 vjeç: 123/7620-30 vjeç: 126/7930-40 vjeç: 129/8140-50 vjeç: 135/8350-60 vjeç: 142/85Mbi 70 vjeç: 142/80

Te femrat

Mbi 20 vjeç: 116/7220-30 vjeç: 120/7530-40 vjet: 137/8440-50 vjeç: 137/8450-60 vjeç: 144/85Mbi 70 vjeç: 159/85.