Në vazhdim ju përcjellim disa fotografi dhe pamje nga hedhurinat që hudhen në afërsi të kontinjerëve për mbetje komunale.

Mbeturinat inerte me materiale ndërtimore, ulëse nga dhoma e ndejes, barrishte etj.

 (F