Drejtor i ri i Agjencisë për kadastër dhe patundshmëri është Boris Tunxhev. Ai është i magjistruar në shkencat e teknike nga sfera e gjeodezisë.

Gjatë kësaj kohe, ai ishte kryetar i Odës së Gjeodezisë. Nga viti 2011 deri 2016 ishte kryetar i Odës së Tregtisë për punë punë gjeodezie, anëtar i Odës së sferës së arkitektëve dhe inxhinieri, mirëpo në të njëjtën kohë edhe anëtar dhe delegat në Këshillin e Kuvendit të gjeodetëve të Evropës.

Tunxhev vjen në vendin e Sllave Trpevski. Drejtori i ri i cili është nga radhët e LSDM-së, ishte kritik i ashpër i ndryshimeve të ligjit për kadastër të patundshmërive.