Kryetari i Komunës z.Fatmir Izairi sot ishte për vizitë në f.Grupçin dhe f.NovoSellë ku inspektoi vendosjen e bekatonave në parkingun e shkollës në f.Grupçin dhe në rrugën e shkollës në f.NovoSellë!