Në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë sot seancë do të mbajë Komisioni për punë dhe politikë sociale.

Në rend dite është debati publik për Propozim projekt strategjinë për integrimin e refugjatëve dhe të huajve për vitin 2017-2027 dhe propozim projekt Planin aksionar kombëtar për integrimin e refugjatëve në vitin 2017-2027. 

Global