Fjalimi i sotëm në Kuvendin e Maqedonisë i deputetit Bllagoj Boçvarski, nënkryetar i LSDM-së, i cili ndër tjerash foli edhe për zgjidhjen e statusit të punëtorëve të falimentuar, problem që VMRO-DPME me vite e ka injoruar.
Global