Kryeministri Zoran Zaev ka angazhuar 8 këshilltarë të veçantë dhe 4 këshilltarë të jashtëm. Në listën e Këshilltarëve të veçantë të kryeministrit Zaev, nuk ka asnjë shqiptar. Ndërkohë që shuma e pagës së tyre është në rangun e nëpunësve civilë, dhe e njejta varion nga 35,000 deri në 40,000 denarë. Këshilltarët e veçantë të angazhuar për 8 sfera të ndryshme janë:
Përveç 8 këshilltarëve të veçantë kryeministri Zaev ka edhe 4 këshilltarë të jashtëm, mes të cilëve edhe një shtetas të Serbisë, i cili është edhe më i paguari në listën e të gjithë këshilltarëve të tij.

Bëhet fjalë për Zoran Bashanoviq nga Serbia i cili është këshilltar për çështje ekonomike, ndërsa honorari I tij do të jetë 90-të mijë denarë, ose rreth 1 500 euro.