Sot ka përfunduar asfaltimi dhe rregullimi i trotuaraëve në rrugën te policia në Tetovë. Siç informojnë nga komuna e Tetovës ky është një ndër projektet kapitale ku  tani më qytetarët do të kenë rrugë moderne. Gjithashtu në kuadër të rregullimit të kësaj rruge pritet të përfundojë edhe ura që dë të lidh dy anët e qytetit për të lehëtusar qarkullimin e njerëzve dhe veturave.

Ashtu edhe siç patëm paralajmruar sot filluam me asfaltimin e rrugës “Mirçe Acev”.

Kjo rrugë e një rëndësie të veçant përbën një nga rrugët më të frekuntuara të qytetit ku qytetarët marin shërbimet e tyre pranë Sektorit për punë të Brendshme në Tetovë.

Gjatësia e rrugës është 350 metra, gjerësia 6 metra, Rruga është e kompletuar me të gjitha projektet duke filluar nga kanalizimi atmosferik deri tek ndriçimi publik” thonë nga komuna e Tetovës.

Nga komuna gjithashtu premtojnë se shumë rrugë dhe trotuare do të vazhdojnë të rregullohne ditëve në vijim.

https://www.facebook.com/TetovaaSot/videos/1702625736437550/

https://www.facebook.com/TetovaaSot/videos/1702608416439282/