Enti kombëtarë për këngë dhe valle popullore maqedonase ansambli ,,TANEC,, oficialisht është formuar nga viti 1949. Mbi një dekadë buxheti i sajë është disa herë më i madhë se të gjitha Qendrat kulturore në qytetet me shumicë shqiptarë, prandaj ata edhe mbrëmë në ,,Filip Ftori,, luajtën bukur ! Së pari, përfaqësuesit shqiptarë në organet më të larta të sportit në Maqedoni, mbrëmë në protokollin hyrës të spektaklit të futbollit kanë patur një lëshim EKLATANT pa një valle SHQIPE ! Vetëm të marrët mund të thonë po çtë duhet kjo ?!