Nevoja për përmirësimin e qasjes në informata, si dhe mundësia për pjesëmarrje sa më të madhe të publikut, veçanërisht profesionale, në marrjen e vendimeve në lidhje me mjedisin, ishte tema e bisedës së kryeministrit Zoran Zaev dhe ambientalistët nga shoqata “eko-ndërgjegje”.

Siç edhe informon zyra e kryeministrit, ai ka shprehur gatishmërinë e tij për të mbështetur aktivizmin në drejtim të gjetjes së një zgjidhjeje sa më të mirë për problemet ekologjike qeverisë që synon gjetjen e zgjidhjeve më të mira për problemet e mjedisit, veçanërisht ato të lidh, veçanërisht të atyre që kanë të bëjnë me ndotjen e arjrit.

Zaev shtoi se tashmë është lëshuar në procedurë ligji me të cilin parashikohet një planifikimim në i madh i hapësirave të gjelbërta në zonat urbane në bërjen e planeve urbanistike.

Kryeministri ka përshëndetur edhe organizimin e ndërsjellë dhe shfaqjen e përbashkët të organizatave mjedisore dhe u zotua që pikëpamjet dhe argumentet e tyre të kenë pritje sa më të hapur dhe të dëgjohen nga institucionet kompetente.