Në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë menjëherë pas fillimit të vazhdimit të pasdites së seancës së gjashtë është shpallur pauzë prej një ore me kërkesë të koordinuesit të grupeve të deputetëve të formuara nga VMRO-DPMNE-ja opozitare, Zoran Ilieski.

Ai kërkoi pauzë me sqarimin se në të njëjtën kohë me seancën e Kuvendit në seancën e Komisionit për financim dhe buxhet debatohet për Propozim llogarinë e përfunduar të Buxhetit për viti 2016, ndërsa në rend dite të Komisionit për çështje të zgjedhjeve dhe emërimeve janë Propozim-vendimi për sakrifikimin e sekretarin e përgjithshëm të Kuvendit, si dhe për emërimin e zëvendësve të sekretarin e përgjithshëm.

Kryetari i Kuvendit Talat Xhaferi para se ta shpall pauzën tha se për shkak të mënyrës së tillë për të kërkuar pauzë, do ta vazhdojë punën e seancës pas orës 18:00 për aq kohë sa kërkuan deputetët pauzë.