Me ribalancin e propozuar të Buxhetit, Qeveria e LSDM-së e rrit detyrimin e Maqedonisë, konsideron VMRO-DPMNE.

“LSDM, Dragan Tevdovski dhe Zoran Zaev, të cilët me muaj prapa folnin për shqetësimin e tyre se Maqedonia është vend i mbidetyruar, tani tani erdhën në pushtet, propozojnë ribalanc në të clin parashikojnë detyrim më të madh të shtetit deri në fund të vitit për 150 milionë euro. Që në muajin e parë pasi që erdhën në pushtet e detyruan shtetin 60 milionë euro”, kumtoi VMRO-DPMNE.

Sipas planeve të Zaevit, shton partia deri në fund të vitit, çdo ditë, shteti do të detyrohet për 1,2  milionë euro të reja më shumë nga e planifikuara.