Në ueb faqen e Ministrisë së Financave http://www.finance.gov.mk sot janë publikuar raportet me verifikime në të ardhurat dhe shpenzimet e komunave.

“Ministria e Financave, në kuadër të reformave për transparencë dhe llogaridhënie, publikoi të dhëna të reja në të cilat opinioni paraprakisht nuk ka pasur verifikim. Bëhet fjalë për të dhëna më të reja për kryerje të buxhetit të komunave për gjysmën e parë të vitit 2017”, thuhet në kumtesën e Ministrisë së Financave.

Deri te raportet mund të ketë qasjes përmes linkut http://www.finance.gov.mk/files/u3/Juni%202017%20za%20web_0.xls  Të hyra dhe të dala të Njësiteve të Pushtetit Vendor 30.6.2017.