Vapa e madhe ka bërë që disa lloje të frutave të thahen pothuajse krejtësisht dhe gjithë prodhimi të shkojë dëm.

Ekspertët thonë se është situatë e ndjeshme duke dhënë këshilla se si duhet kujdesur për të mbjellat. Derisa vet bujqit, janë mobilizuar duke instaluar sistemet e ujitjes.

Edhe Brahim Uka nga fshati Dyz i Podujevës, tregon se vapa e madhe ia çoi poshtë një numër të madh të frutave të mjedrës.

Ndonëse ekzistojnë forma të ndryshme për mbrojtjen e e të mbjellave nga i nxehti, Uka nuk e kishte një mundësi të tillë.