Një studim i preferencave të ndryshme të trupit femëror ka zbuluar se meshkujt preferojnë format e trupit të cilat nënkuptojnë rini.

Meshkujve nga 10 shtete të ndryshme u ishte kërkuar t’i renditnin disa forma të trupit të vajzave sipas nivelit të joshjes.

Mes pjesëmarrësve, trupi i preferuar kishte qenë ai me indeks të masës trupore (BMI) prej 19. Kjo konsiderohet si nënpeshë.

Ekipi i studiuesve beson se preferenca e meshkujve për trupa me BMI të vogël sugjeron se preferojnë femra të moshave 17-20 vjet.