Një analizë nëse Kurani është më i dhunshëm se Bibla zbuloi se vrasja dhe shkatërrimi ndodhën më shpesh në tekstet e krishtera sesa në islamik.

Duke hetuar nëse Kur’ani me të vërtetë është më i dhunshëm sesa homologët e tij judeo-kristiane, inxhinieri i softuerit Tom Anderson përpunoi tekstin e librave të shenjtë për të gjetur se cila përmbante më shumë dhunë.

Në një postim në blog,  Anderson shpjegon: “Projekti u frymëzua nga debati i vazhdueshëm publik rreth çështjes nëse terrorizmi i lidhur me fundamentalizmin islam reflekton diçka që është e natyrshme dhe dukshëm e dhunshme për Islamin në krahasim me fetë e tjera të mëdha”.

Duke përdorur softuerin e analitikës së tekstit që ai kishte zhvilluar, ‘Odin Text’, ai analizoi si Versionin e Ri ndërkombëtar të Dhiatës së Vjetër dhe të Re, ashtu edhe një version të Kur’anit në gjuhën angleze.

Duhej vetëm dy minuta për programin e tij për të lexuar dhe analizuar tre librat.

Duke kategorizuar këto fjalë , parashikim, zemërim, e shpifur, trishtim, surprizë, frikë, anksh dhe besim.

Aanalizaka  ka gjetur se Bibla kishte më shumë fjalë për zemërim dhe shumë më pak se Kur’ani për besimin.

Analiza të mëtejshme zbuluan se Dhiata e Vjetër ishte më e dhunshme se Dhiata e Re dhe më shumë se dy herë më e dhunshme sa Kur’ani.

Anderson përmbledh: “Nga të tre tekstet, përmbajtja në Dhiatën e Vjetër duket të jetë më e dhunshme.

“Vrasja dhe shkatërrimi janë referuar pak më shpesh në Dhiatën e Re (2.8%) sesa në Kuran (2.1%), por Dhiata e Vjetër çon qartë – më shumë se dyfishi i Kur’anit – në përmendjet e shkatërrimit dhe vrasjes (5.3% ). “