SHA ELEM nuk ka borxhe të fshehura, e as të mbetura ndaj ekonomisë, përkatësisht ndaj subjekteve ekonomike me të cilat ka vendosur marrëdhënie afariste, porosisin nga kompania.

“I dërguam të dhënat e kërkuara drejt Ministrisë së Financave me mesatare përfundimisht me 31 majin dhe do të donim të sqarojmë se bëhet fjalë për obligime rrjedhëse afatet e të cilave për pagesë në atë datë ende nuk kishin arritur, përkatësisht nuk është depërtuar valuta për pagesë. Në informatën dërguar Ministrisë është cekur qartë se bëhet fjalë për obligime rrjedhëse, e jo të mbetura sepse kompania nuk ka obligime të skaduara, ndërkaq të pashlyera ndaj subjekteve ekonomike. Të dhënat e cekura të cilat qëndrojnë në prezantim janë obligime rrjedhëse dhe janë në tërësi të shlyera gjatë periudhës së kaluar, saktësojnë nga SHA ELEM, duke i komentuar të dhënat për obligimet financiare të subjekteve shtetërore ndaj ekonomisë të prezantuara gjatë konferencës së djeshme për shtyp të Ministrisë së Financave dhe transmetuar në disa mediume.

Theksojnë se kompania është në kondicion të shkëlqyeshëm dhe të gjitha obligimet ndaj shtetit, ekonomisë dhe të punësuarve po servisohen rregullisht.

“SHA ELEM në gjysmëvjetorin e parë të vitit 2017 realizoi neto fitim i cili tejkalon 8 milionë euro dhe ka depozite në disa banka në shumë prej 20 milionë eurove. Duke pasur parasysh likuiditetin e kompanisë, para kohe është paguar kredia ndaj Bankës botërore në shumë prej 903.526 dollarëve. Njëkohësisht, do të donim të theksojmë se shoqata ka kërkesa të evidentuara nga persona juridik dhe fizik në shumë më të madhe se 100 milionë euro. Kompania në pajtim me planin e vet zhvillimor dhe financiar edhe në të ardhmen nuk do të lejojë vonim të pagesës ndaj subjekteve afariste me të cilat bashkëpunon dhe do të vazhdojë t’i servisojë obligimet rrjedhëse në pajtim me dinamikën e vendosur”, saktësojnë nga kompania.