Në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë sot seancë do të mbajë Komisioni legjislativo-juridik.

E vetmja pikë e rendit të ditës është Propozimi i ligjit për ndryshimin e Ligjit për marrëdhënie pune në lexim të parë, të parashtruar nga deputetët e VMRO-DPMNE-së, Nola Ismajloska, Magdalena Manaskova dhe Vesna Pemova.