Ministri i drejtësisë, Bylent Salihi deklaroi se janë formuar tashmë Këshilli dhe grupi punues për vëzhgimin e reformave në gjyqësor që duhet të zbatohen. Në Planin e njohur si 3-6-9 ka gjithsej 13 masa për sistemin gjyqësor. Për to është kompetente pikërisht ministria e Drejtësisë, por strategjia do të jenë gati madje në vjeshtë.