Në qershor të këtij viti në krahas me qershorin e vitit të kaluar në tregtinë me pakicë ka rritje të qarkullimit tek ushqimi, pijet, duhani dhe derivatet e automobilave.

Sipas të dhënave të Entit Shtetëror për Statistikë, në tregtinë me pakicë me ushqim, pije dhe duhan ka rritje nominale për 8 për qind, ndërsa reale për 6 për qind dhe tregti me pakicë, me derivate të automobilave nominale për 8,7 për qind, ndërsa reale për 8,6 për qind.

Ulje të qarkullimit është shënuar në tregtinë me pakicë me produkte joushqimore, përveç derivateve nominale për 10,2 për qind, ndërsa reale për 9,3 për qind dhe tregti me pakicë, përveç tregtisë me derivate nominale për 2,2 për qind, ndërsa reale për 3,2 për qind.

Global