Një qytetar nga Hanit të Elezit në mënyrë vullnetare dhe pa kompensim po i dezinfekton drunjte në hapësira publike atje.

Banorët e kësaj ane mirëpriten gjestin e Hajrullah Kalisit.

Në komunën e vogël jugore ka edhe raste tjera të vullnetarizmit.