Qeveria do të ndihmojë që MEPSO të sigurojë fletëpronësi për linja e transmetimit që ndodhen në trasën në autostradën Demir Kapi – Smokvicë, ndërsa për të cilat ka nevojë të zhvendosen, me qëllim që të mundësohet vazhdimi i punëve ndërtimore.

Qeveria, siç kumtoi pres shërbimi qeveritar, njëkohësisht i obligoi institucionet shtetërore kompetente, së bashku me EVN-në, të propozojnë zgjidhje sistemore për këto çështje, duke marrë parasysh se ekzistojnë edhe probleme të këtilla të tjera, edhe atë pikërisht në autostrada ndërtimi i të cilave ka filluar pa paraprakisht të zgjidhen çështjet e hapura pronësore