Ministria e arsimit njofton se në seancë të qeverisë është miratuar vendimi që program I Kembixhit të mos zbatohet nga shtatori në shkollat e mesme të vendit.

Vendimi mbështete në faktin se nxënësit me vendosjen e programeve të këtilla do të duhet të jenë të përgatitur për një terminologji adekuate. Me shtyerjen e programit qeveria paralajmëron debat public për zbatimin në të ardhmen ose jo të programit të Kembrixhit.