Projekt “Përmirësimi i menaxhimit me rajonet e mbrojtura” do të promovohet sot në Info qendrën e Parkut nacional Galiçica.

Fillimi i projektit të ri, i financuar nga BE dhe UNDP, në vlerë prej 4,3 milionë euro, do ta promovojnë ministri i Mjedisit Jetësor, Sadulla Duraku, ambasadori i Bashkimit Evropian, Samuel Zhbogar dhe përfaqësuesja e përhershme e UNDP-së, Luiza Vinton.