Ministria e Vetëqeverisjes Lokale sot do ta promovojë projektin e ri “Përmirësim i menaxhimit në nivel lokal” që do të zbatohet në bashkëpunim me UNDP-në.

Në promovim, që do të mbahet në BE Info qendës, do të marrin pjesë minsitri i Vetëqeverisjes Lokale, Suhejl Fazliu, euroambasadori Samuel Zhbogar, përfaqësuesja e përhershme e UNDP-së në Republikën e Maqedonisë, Luiza Vinton dhe minsitri i Financave, Dragan Tevdovski.

Mjetet për projektin janë siguruar nga Bashkimi Evropian.

Global