Anëtarët e Komisionit kuvendor për çështje ekonomike do të kenë takim me drejtorin e Sekretariatit për bashkësi energjetike Janez Kopaç.

Në takim Kopaç do ta prezantojë shkallën e implementimit të legjislacionit të Bashkësisë energjetike në Republikën e Maqedonisë