Prej sot çmimi i rrymës zvogëlohet për 0,25 për qind, që do të thotë se qytetarët do të paguajnë llogari më të ulëta për rrymë.

Vendimin e tillë në seancë përgatitëse e mori Komisioni rregullator për energjetikë.

Çmimi i energjisë elektrike është zvogëluar edhe vitin e kaluar nga 1 korriku.