Në ordinancën në Shutkë ku me vite nuk kishte gjinekolog, nga java e ardhshme do të fillon të punon gjinekologia dhe do të sigurohet mbrojtje shëndetësore e vazhdueshme për gratë në këtë komunë.
Në ordinancë do të punon dr.Vjollce Mbiarra, gjinekolog specialist me përvojë disavjeçare, e cila ka punuar në Spitalin Amerikan në Shqipëri.