Me fillimin e sezonit turistik në liqenin e Dibres per here te pare prej dites se djeshme filloi me pune skuadrila e shpetimtareve.

Në pikën më frekuentuese të bregut të liqenit të dibrës që qytetarët shfrytëzojnë ujrat e liqenit  për freski janë ngritur dy pika vrojtimi, ku është kufizuar vendi i larjes dhe janë angazhuar për cdo rast fatkeqësie edhe shpëtimtarë profesionistë.

Zona e shënuar dhe sugjerimet e mjekeve duhet respektuar nëvizon

Sekretari i Kryqit te kuq te Dibres, Isni Telqiu.

Për angazhimin dhe sponsorimin e skuadrilës së shpëtimtarëve të liqenit më së shumti kontribut ka  dhënë Shoqata Dibra nga Amerika.

Në fund Arbër Kuka njofton se edhe kët vit shoqata Dibra nga Amerika do të organozn turnirin në basket si dhe do të mbulojë edhe në pjesë të buxhetit të Klubit Futbolistik të dibrës Korabi./Tvm2