Lopët janë një element kryesor i industrisë së bujqësisë në të gjithë botën. Ata janë bërë një nga mallrat më fitimprurëse dhe fermerët po zhvillojnë shumë praktika të reja për të siguruar mishin më të lartë të cilësisë dhe qumështit. Por, sa larg po shkojne kur bëhet fjalë për këto praktika?

Një proces i tanishëm që përdoret, është fistulimi.Kjo praktikë është heqja e një pjese të barkut të kafshës për të ekspozuar stomakun e tyre dhe pastaj përshtatet me një unazë plastike në mënyrë që mishi i lopës të mbrohet. Fermerët pohojnë se kjo po bëhet për shkaqe shëndetësore. Megjithatë, procesi është padyshim i tmerrshëm. Gjymtimi i qenieve të gjalla është një çështje shqetësuese, sepse sigurisht që streson kafshën dhe shkakton shqetësim.

Fistulimi mund të përmirësojë shëndetin e lopëve pasi që mundëson transferimin e mikrobeve nga një lopë në tjetrën. Megjithatë, lopët i nënshtrohen procedurës së mishit dhe qumështit. Ata që përfitojnë nga kjo procedurë janë industritë e qumështit dhe mishit të cilët masakrojnë kafshët.

Trajtimi i lopëve në këtë mënyrë tregon nevojën e reformave në industrinë bujqësore. Kafshët nuk ekzistojnë në mënyrë që ne të mund të eksperimentojmë me to dhe ato nuk janë makineri për t’u shpuar në dhe përmirësuar.