Konsumatorët e rrugës së avokatëve, Teatri Popullor Maqedonas dhe nga Ministria e Punëve të Jashtme nesër prej orës 08:30 minuta do të mbesin pa ujë.

Siç njoftoi QRMK të Qytetit të Shkupit, ndërprerja është për shkak të rikonstruimit të ttjeteve të ujësjellësit në rrugën “Fili i Dytë” pa numër.

Konsumatorët do të jenë pa ujë deri në përfundimin e intervenimit.