Ka përfunduar orari zyrtar (19:00)  i procesi zyrtar të votimit në zgjedhjet për kryetar të Partisë Demokratike.