Përditësimi i ardhshëm i Windows 10 i Microsoft, i quajtur Autumn, do të sjellë një sërë veçorish të reja. Mirëpo, me këtë përditësim Paint nuk do të jetë më pjesë e Microsoft.

Ai ka parashikuar që paint te mbyllet dhe pse ka qene ne përdorim për 32 vite.

Ai u lëshua fillimisht me versionin e parë të Windows 1.0 në vitin 1985. Paint në paraqitjet e tij të ndryshme ishte një nga redaktorët e parë të grafikut që filloi të përdorej shumë ndaj u bë pjesë thelbësore e Windows.

Tani Microsoft ka njoftuar se së bashku me Outlook Express, Reader dhe Reading, Microsoft Paint është larguar nga përmbajta e listës së Windows 10 Fall Creators Update.

T mobile In article [4]